Notariusz ŚwidnicaOpłaty notarialne

Przy dokonywanych czynnościach notariusz pobiera:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych,
  • taksę notarialną według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek VAT (od taksy notarialnej).

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe właściwych instytucji państwowych (Urzędów Skarbowych oraz Sądów).

Każda sprawa jest INDYWIDUALNA i w celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt osobisty z Kancelarią Notarialną, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.Mieszkańców Świdnicy, Świebodzic i Żarowa oraz okolicznych miejscowości zapraszamy po pomoc i informacje w ramach dokonywanych czynności notarialnych.

Zapraszamy do kontaktu