Notariusz ŚwidnicaDokumenty

Biuro NotariuszaZakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. W każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez notariusza lub pracownika Kancelarii.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi). Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest BEZPŁATNE. Ponadto wszelkie niezbędne dokumenty, istotne przy sporządzeniu danej czynności notarialnej, powinny być przedłożone Notariuszowi w oryginale, który dokona ich wcześniejszej weryfikacji, pod kątem dokonywanej czynności.Mieszkańców Świdnicy, Świebodzic i Żarowa oraz okolicznych miejscowości zapraszamy po pomoc i informacje w ramach dokonywanych czynności notarialnych.

Zapraszamy do kontaktu